nabídka služeb

Základem našich služeb je komplexní vyšetření pacienta, jehož součástí je i využití moderních zobrazovacích metod.

Poté následuje plán s možnostmi postupu léčby a vlastní ošetření. Velký důraz klademe na nutnost prevence a kvalitní dentální hygienu. Naší prioritou je individuální přístup ke každému pacientovi.

PREVENCE

Je základem zdravého chrupu a pěkného úsměvu. Proto se snažíme pomocí preventivních prohlídek odhaliti počínající problém a vyřešit jej včas a s minimální zátěží pro pacienta.

KONZERVAČNÍ STOMATOLOGIE

Ošetření kazivých lézí je jedním z nejčastějších obtíží přivádějících pacienta do ordinace. Naším cílen je bezbolestné ošetření s možností použití lokální, svodné, či intraligamentární anestezie a volba nejvhodnějšího výplňového materiálu.

DENTÁLNÍ HYGIENA

Již při preventivních prohlídkách se snažíme o edukaci a zacvičení našich pacientů ve správné technice čištění zubů s doporučením pomůcek dentální hygieny. Dle zájmu doplňujeme i rozsáhlejší individuální sezení.

ENDODONCIE

Ošetření kořenových kanálků zubů i pomocí moderní strojové techniky v případě hluboké kazivé léze zasahující do zubní dřeně, od úmrti zubu, zánětu v okolí kořene zubu nebo v přípravné fázi pro proteticku.

PROTETIKA

V případech, kdy je již nutné nahradit špatnou nebo chybějící zubní tkán protetickou náhradou, provádíme kompletní péči od návrhu nejvhodnějšího řešení až po konečnou realizaci. Při možnosti využití implantátů je možné doporučení a odeslání na konsultaci k specializovaným odborníkům.

DĚTSKÁ STOMATOLOGIE

Ve spolupráci s rodiči se snažíme o individuální a hravý přístup k dětským pacientům a to již od nejútlejšího věku. Podporujeme seznamování nejmenších pacientů s prostředím ordinace nejlépe spojením s plánovanou preventivní prohlídkou rodičů. Léčebně – preventivní činnost doplňujeme spoluprací s ortodontisty a dalšími specialisty.

RTG VYŠETŘENÍ

Naše ordinace je vybavena rentgenologickým přístrojem s okamžitým zobrazením nálezu na monitoru počítače lékaře i na křesle pacienta. Dále využíváme panoramatické rentgenové vyšetření (OPG) pro zobrazení celého chrupu a okolních struktur, které je dostupné přímo v budově.

STOMATOCHIRURGIE

Provádíme klasické stomatochirurgické výkony – extrakce zubů, zubních kořenů, menší úpravy měkkých a tvrdých tkání. Při komplikovanějších výkonech odesíláme pacienty ke specializovaným stomatochirurgům nebo na Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie fakultní nemocnice Olomouc.

BĚLENÍ ZUBŮ

Po individuální konsultaci se zhodnocením stavu chrupu a kvality hygieny je možnost provést bělení zubů řízené z ordinace. Dále v několika návštěvách provádíme vnitřní bělení endodonticky ošetřených zbarvených zubů. Během podzimu 2014 připravujeme možnost odstraňování získaného pigmentu zubů speciální technikou pískování.